Legenda

Maurt își are începuturile din anul 1996, o vinărie cu multă istorie și experiență, ce prin devotament și muncă asiduă a creat cele mai bune produse pentru a ajunge direct la inima publicului nostru.
Creând produsele Maurt, noi cernem blocuri de cunoștințe și experiență a vinificatorilor noștri, selectând boabele de idei fără de preț, care determină unicitatea acestora. Oferim publicului nostru, doar acele produse care sunt demne de cea mai înaltă probă. Noi privim cu încredere în ochii celor care degustă produsele noastre, și întâlnindu-ne cu privirile, observăm în ele ceea ce ne încălzește nu mai puțin decât mândria pentru rezultatul obținut și răsplata mult meritată pentru toată munca și dragostea îmbuteliată în sticle!
Fondator Morar Aurel

Vie / Podgorii

Propriilor podgorii situate în zona Codru li se acordă toată atenția și grija, conform unor principii dezvoltate și păstrate din generație în generație, din tată în fiu.
Fiecare parcelă este identificată și valorificată cu grijă. Acestea se prelucrează după cele mai noi tehnologii, pentru a elimina erbicidele și îngrășămintele de sinteză, mărind intervențiile în timpul lucrărilor în verde, astfel vița de vie restituie toate caracteristicile solului și energia soarelui.
Din prima, se remarcă amplasarea podgoriilor, acestea se înfățișează ca o colină binecuvântată de Dumnezeu. Această vie, cu o suprafață ce se mărește anual, ocupă tot dealul care coboară în pante spre văi. Expunerea la soare este excepțională cu o poziționare Sud – Vestică, platoul absoarbe primele raze de soare ale dimineții și le păstrează pe ultimele.
Această regiune se distinge prin personalitatea viței de vie și a versanților bine însoriți, prin finețea vinurilor albe obținute aici și mai ales pentru dragostea tradițională a locuitorilor pentru cultura vinului.

Terroir

Fiind mereu în căutare de excelență, eleganță și caracter într-un vin artizanal care poate vorbi despre locul uimitor de unde provine, Aurelius a decis să-și conceapă vinurile în orașul Nisporeni, zonă cu Indicație Geografică Protejată – Codru.
Codru reprezintă zona centrală a Moldovei și cuprinde masivul principal al plantațiilor de viță-de-vie – aproximativ 60 mii ha (circa 60%). Pădurile milenare de stejar și tei din zonă influențează pozitiv atât microclimatul regiunii, cât și diversitatea reliefului care este compus din văi, vâlcele și multe râuri mici creând condiții prielnice rodirii unei bogate varietăți de soiuri de struguri.
Solurile ușoare, aerate care se caracterizează ca fiind argiloase și luto-nisipoase, poziția fizico-geografică avantajoasă, relieful, clima, dar și tradițiile oamenilor care lucrează în vie influențează în mod esențial evoluția strugurilor și a vinului, oferindu-i fiecărei parcele de vie un alt caracter care poate fi sintetizat ca Terroir.
Astfel, produsele Maurt constă dintr-un asortiment vast de vinuri liniștite, spumante și băuturi tari, iar calitatea acestora este exprimată nemărginit prin terroir.

Confirmați că aveți vârsta de peste 18 ani?

Vă rugăm să vă verificați vârsta