maurt-Regiunea Maurt

Regiunea Maurt

moldavian map
map

Codru reprezintă zona centrală a Moldovei și cuprinde masivul principal al plantațiilor de viță-de-vie – 52 500 ha (circa 60%).  Atât pădurile de stejar și tei care ocupă 25% din teritoriu și influențează pozitiv microclimatul regiunii, cât și diversitatea reliefului, compus din văi, vâlcele și multe râuri mici crează condiții prielnice rodirii unei bogate varietăți de soiuri de struguri. Anume aici rodesc podogriile Maurt, pe teritoriul raionului Nisporeni care se află la distanțe apoximativ egale față de punctele extreme de nord și de sud a republicii, reprezentând adevărata inimă a Moldovei.

Poziția fizico-geografică avantajoasă, relieful, solurile fertile de cernoziom (cca 80% din soluri), clima temperat continentală cu ierni blânde și scurte, iar veri călduroase și lungi au favorizat cultivarea soiurilor de viță de vie potrivite vinurilor albe, vinurilor roșii și a vinurilor spumante.

Produsele Maurt sunt o îmbinare armonioasă a valorificării calităților pământului moldovenesc și a profesionalismului echipei de vinificatori și viticultori.

Limbă:

  • EN
  • RO
  • RU
Maurt logo

Pentru a continua navigarea este necesar să confirmați că aveți 18 ani împliniți

Vă rugăm să verificați vârsta